Z końcem listopada 2015r. zakończono prace związane z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów.

 

W ramach zadania wykonano chodniki, w niżej wymienionych miejscowościach, z kostki betonowej w pasie drogowym:

  • drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Buków (na długości 68mb),

  • drogi powiatowej nr 2880D w miejscowości Imbramowice (dwa odcinki o łącznej długości 263mb),

  • droga powiatowa nr 2886D w miejscowości Pożarzysko (na długości 142mb).

Chodniki na terenie Gminy Żarów o długości 473 mb i powierzchni 836 m2 powstały dzięki dobrej współpracy Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów. W ramach zawartego Porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe na zakup materiału w wysokości 30 000 zł i odtworzył nawierzchnię przy krawężnikach wzdłuż nowo wykonanych chodników. Natomiast Gmina podjęła się wykonania chodników z wykorzystaniem pracowników interwencyjnych.

W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele inwestora, wykonawcy robót, inspektor nadzoru oraz radni i sołtysi poszczególnych Sołectw.