Sprostowanie do przedmiaru dla zadania nr 1 pn.

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2887D w miejscowości Goczałków”

W pozycji nr 2: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - pod chodnik i zjazd omyłkowo wpisano powierzchnię 51.8 m2 .

Prawidłowa powierzchnia korytowania pod chodnik i zjazd wynosi 178 m2.