Zakończyła się budowa chodnika przy drogach powiatowych  nr 2881D i 2943D w miejscowości  Międzyrzecze w Gminie Strzegom.

W ramach zadania  wybudowano chodnik z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni. Chodnik wykonany został ze środków finansowych pochodzących od Gminy Strzegom, pod nadzorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 132 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma  BUD-BRUK Jerzy Stelmach z Pastuchowa.