W dniu 26 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie remontu 1,1 km nawierzchni drogi             powiatowej nr 2883D Roztoka-Kłaczyna.

 

            Wykonawcą robót była firma: Bisek-asfalt  Michał Bisek ul. Granitowa 7  55-311 Kostomłoty.  Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni ścieralnej na całej szerokości drogi. W ramach zadania w najbliższym czasie wykonane zostanie również pobocze po obydwu stronach drogi.

            Ponadto do końca bieżącego miesiąca zostanie również wykonany remont 450 metrów nawierzchni drogi nr 2916D w m. Serwinów. Wykonawcą robót będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 12  58-100 Świdnica.

            Wyremontowane nawierzchnie dróg wpłyną z pewnością na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i innych podróżujących tą drogą.