Drukuj

W dniu dzisiejszym  tj. 4 lipca 2017r. odbył się odbiór techniczny

chodnika przy drodze powiatowej nr  2884 D w  miejscowości Stanowice.

W ramach inwestycji wykonano chodniki z kostki betonowej w pasie drogowym  o łącznej długości 221 mb.

Koszt budowy chodnika wyniósł 89.898,08 zł.

Chodnik wybudowano ze wspólnych środków finansowych Powiatu Świdnickiego i  Gminy Strzegom na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom. 

Wykonawcą  robót  związanych z budowa chodnika była firma: Bud Bruk Jerzy Stelmach z Pastuchowa.

W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu i Gminy Strzegom, wykonawcy robót, oraz radni i Pani Sołtys Stanowic.