Z końcem lipca  zakończono prace remontowe na drodze powiatowej  nr 2876D na odcinku Bystrzyca Górna – Lubachów – granica powiatu.

 

W dniu dzisiejszym tj. 7 sierpnia br. odbył się uroczysty odbiór  przedmiotowego zadania, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz.

Remont drogi  powiatowej  nr 2876D na odcinku Bystrzyca Górna – Lubachów- granica powiatu  rozpoczął się pod koniec maja br. Objął swoim zakresem ponad 5,5 km drogi, przez teren zabudowany i niezabudowany .

 Na tym odcinku wyłoniona przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego w przetargu nieograniczonym firma „Bisek-asfalt” Michał Bisek z Kostomłot , wykonała odnowę wyeksploatowanej nawierzchni oraz szereg innych niezbędnych prac przywracających właściwy stan techniczny drogi . Ogólny koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 1 275 126,73 zł.

Zadanie było realizowane przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących od Gminy Świdnica w wysokości 150 000,00 zł. Pozostałą wartość zadania pokrył Powiat Świdnicki.