W dniu dzisiejszym  tj. 25 sierpnia  2017r. odbył się odbiór techniczny  chodnika przy drodze powiatowej nr  2943D w miejscowości Międzyrzecze.

 

W ramach inwestycji wykonano chodniki z kostki betonowej w pasie drogowym  o łącznej długości 166 mb. Koszt budowy chodnika wyniósł nieco ponad 63 000 zł.

Chodnik wybudowano ze środków finansowych pochodzących od Gminy Strzegom i Powiatu Świdnickiego na mocy zawartej Umowy, pod nadzorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.Wykonawcą  robót  związanych z budowa chodnika była firma Bud Bruk Jerzy Stelmach z Pastuchowa

W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele Gminy Strzegom i Powiatu Świdnickiego, wykonawca robót oraz Pani Sołtys Międzyrzecza.