Zakończono przebudowę kolejnego odcinka chodnika w Świebodzicach.

Drukuj

Zakończyła się przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2914D w miejscowości Świebodzice ul. Ciernie.

Jest to kolejny odcinek długości 300 mb przebudowanego chodnika na ul. Ciernie od ulicy Zielonej w kierunku Milikowic. 

Przebudowa obejmowała  rozebranie  krawężników i starej  nawierzchni chodnika,  ustawienie nowych krawężników i obrzeży oraz ułożenie nowej nawierzchnię chodnika. Chodnik wykonany został ze środków finansowych pochodzących z Powiatu Świdnickiego, pod nadzorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 130.781zł . Wykonawcą robót była firma  BUD-BRUK Jerzy Stelmach z Pastuchowa.