W roku 2019 wyremontowano ponad 14 km dróg za kwotę 7.361 tys. zł.

Oprócz środków własnych i rządowego dofinansowania w remontach partycypowały takie gminy jak:  Gmina Świdnica, Gmina Marcinowice, Gmina Jaworzyna Śląska.

Trzy z nich realizowane  były w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (3 pozostałe realizowane będą w 2020 roku):

  • Remont drogi powiatowej na odcinku Lubachów – Złoty Las (odcinek długości 1,625 km, wartość zadania 728.447,92 zł)

  

  • Remont drogi powiatowej na odcinku Jagodnik – Miłochów – Gogołów – Wirki (odcinek długości 5,846 km, wartość zadania 2.060.992,92 zł)

 

  • Remont drogi powiatowej na odcinku Lutomia Dolna – granica powiatu (odcinek długości 1,921 km, wartość zadania 854.408,61 zł)

  

 

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego realizowała remonty nie tylko z Funduszu Dróg Samorządowych

Zadania realizowane w ramach usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2936D na odcinku Bolesławice – Nowice – Piotrowice Św. km 3+840 – 7+610. Wartość robót objętych umową z wykonawcą: 2.624.998,69 zł, odcinek długości  3,77 km

 

  • Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowice w km 5+037 – 5+697. Wartość robót objętych umową z wykonawcą: 649.723,86 zł

 

Z  własnych środków finansowych  za kwotę 442 tys. zł. remontowi poddany został odcinek 1,130km drogi powiatowej nr 2090D od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – gr. powiatu (Lasek).