Drukuj

W roku 2019 wyremontowano ponad 14 km dróg za kwotę 7.361 tys. zł.

Oprócz środków własnych i rządowego dofinansowania w remontach partycypowały takie gminy jak:  Gmina Świdnica, Gmina Marcinowice, Gmina Jaworzyna Śląska.

Trzy z nich realizowane  były w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (3 pozostałe realizowane będą w 2020 roku):

  

 

  

 

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego realizowała remonty nie tylko z Funduszu Dróg Samorządowych

Zadania realizowane w ramach usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

 

Z  własnych środków finansowych  za kwotę 442 tys. zł. remontowi poddany został odcinek 1,130km drogi powiatowej nr 2090D od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – gr. powiatu (Lasek).