W dniu 25 lutego 2014 r. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą i Wicewojewodą Ewą Mańkowską wręczyli przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska promesy powodziowe.

 

Powiat Świdnicki znalazł się w gronie 79 samorządów z Dolnego Śląska, do których trafiła kolejna transza środków finansowych, na niebagatelną kwotę 2 milionów złotych, na usuwanie skutków powodzi.

 W ramach Promesy przewidziane jest dofinansowanie w roku 2014 zadań:

  1. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów etap I w km 9+300 - 10+470"

  2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790"

W drugiej połowie marca br. zostaną ogłoszone przetargi na wyłonienie Wykonawcy robót, tak by to końca maja złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim komplet dokumentów, pozwalających na podpisanie umowy dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa .