Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego zawiadamia, że z dniem 25 kwietnia 2014r. zostały przekazane place budów dla zadań realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi tj.:

  1. Przebudowie drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów etap 1 w km 9+300 - 10+470" ,

  2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919 D w miejscowości Olszany w km 2+900 – 4+790".

    Planowany termin zakończenia obydwu zadań przewiduje się na dzień 31lipca 2014r.

 

 

Równocześnie, na przełomie maja i czerwca br. rozpoczęte zostaną prace budowlane związane z "Przebudową drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy".

Wykonawcą pierwszych dwóch zadań jest firma Bisek-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty. Przebudowę ulicy Bystrzyckiej w Świdnicy będzie realizowała firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Częstochowska 12. Planowany termin zakończenia prac wrzesień br.

Prosimy użytkowników w/w dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie sie do obowiązującego tam oznakowania.

 

Droga powiatowa nr 2879D m. Zebrzydów

 

 

Droga powiatowa nr 2919D m. Olszany