Utrudnienia są związane z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy. Od piątku, 29 maja br. Wykonawca robót tj. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Częstochowska 12 w Świdnicy przystąpił do robót drogowych i zapowiedział , że prace będą prowadzone jednocześnie w kilku miejscach na prawie 3,5 km odcinku drogi.

 

Utrudnienia w ruchu potrwają do połowy września 2014 r.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2876 D w m. Świdnica ( ulicą Bystrzycką) – na odcinku od granicy administracyjnej miasta Świdnica ( z kier. Burkatowa)do granicy obszaru zabudowanego (ulicy Kątnej) – zachowany zostanie ruch dwukierunkowy podczas poszczególnych etapów lecz z połówkowym zamknięciem jednej jezdni.

Ruchem pojazdów na tych odcinkach kierować będzie sygnalizacja świetlna lub odbywać się będzie kierowanie ręczne. Długość każdego z etapów wynosić będzie ok. 300 m. Wykonawca zobowiązany został do zapewnienia dojazdu do posesji na odcinkach objętych robotami.

 

W przypadku prowadzenia prac na terenie obszaru zabudowanego od ul.Kątnej do ul. Kraszowickiej ( przejazd kolejowy) zostanie wprowadzony na ul. Bystrzyckiej ruch jednokierunkowy.

Pojazdy wjeżdżające do miasta będą poruszały się nadal ulicą Bystrzycką a wyjeżdżąjące z miasta będą korzystały z objazdu ul. Kraszowicką.

Planowany termin wprowadzenia ruchu jednokierunkowego początek lipca br.

 Organizacja ruchu tymczasowego