Mieszkańcy miejscowości Olszany po wielu latach doczekali się remontu mostu. Jest on przeprowadzany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 – 4+790 " związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W czasie remontu mieszkańcy powinni jednak uzbroić się w cierpliwość i liczyć ze sporymi utrudnieniami. Na czas remontu zamknięty został całkowicie ruch w jego rejonie. Remont mostu miał na celu m.in. zwiększenie przepustowości przepływu wody.

 

Po zakończonych pracach mostowych Wykonawca robót rozpocznie prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2919D na niespełna 1,8 km drogi w terenie zabudowanym miejscowości Olszany. Planowany termin zakończenia prac połowa sierpnia 2014r.