Kilka powalonych drzew, kilkanaście uszkodzonych, zniszczony samochód - to bilans wichury i burzy, która miała miejsce wczoraj tj. 8 lipca w około godziny 1400-1500 na terenie Gminy Marcinowice.


     Największe zniszczenia przy drogach powiatowych odnotowano na odcinku drogi powiatowej nr 2085D Klecin - Gola Świdnicka. Prace związane z usuwaniem skutków wichury potrwają do końca tygodnia.
Po przejściu silnych wiatrów lub w przypadku podobnych zdarzeń mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg prosimy informować stosowne służby dyżurne:
 
Straż pożarna - tel. 998
Policja - tel. 997
Pogotowie Energetyczne - tel. 993
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 74 85 18 894
Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego (w godz. pracy 700-1500) 74-66-22-920