Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, pod koniec lipca,  otrzymała zakupiony nowy sprzęt do koszenia.
Jest nim kosiarka SAMASZ  KWT650E. Kosiarka wyposażona w ramię o długości  6,50 m.
Dzięki tej kosiarce możliwe będzie  wykaszanie w większym zakresie przeciwskarp