Drukuj

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w połowie sierpnia bieżącego roku zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany.

Po odbiorze wykonanych prac, przywrócono ruch na wyremontowanym obiekcie mostowym a przejazd przez miejscowość Olszany odbywa się już bez ograniczeń po odnowionej nawierzchni.

Remont drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany obejmował swym zakresem około 1,9 km drogi. Na tym odcinku drogi, wyłoniona przez SDPŚ w przetargu nieograniczonym firma Bisek-asfalt Michał Bisek, ul. Granitowa 7 55-311 Kostomłoty, wykonała odnowę wyeksploatowanej nawierzchni wraz z remontem mostu i naprawą odwodnienia korpusu drogowego .

 

Koszt wykonanych prac i robót dodatkowych wyniósł 1.044.882,02 zł.

Długo wyczekiwany remont drogi cieszył się dużym uznaniem ze strony mieszkańców Olszan, którzy w ramach wdzięczności przygotowali mały poczęstunek w postaci tortu obrazującego newralgiczne miejsce całego przedsięwzięcia.