W dniu 21 sierpnia 2014 r. dokonano uroczystego odbioru remontu drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów.

Inwestycja realizowana była w ramach usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów etap 1 w km 9+300 - 10+470".

 W ramach przebudowy ułożono nową nawierzchnię na ponad 1 km odcinku drogi, wykonano nowe zjazdy do posesji, odmulono i odkrzaczono rowy, utwardzono pobocza. Dodatkowo Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego wymieniła oznakowanie pionowe na nowe w rejonie przebudowanej drogi oraz wykonała oznakowanie poziome. Od strony Mrowin i od strony Mysłakowa SDPŚ pogłębiła i odmuliła rowy.

Wartość robót wyniosła ogółem 1.396.281,87 , z czego kwotę 1.117.025,00 uzyskano w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa. Zadanie realizowane było w ramach partnerstwa z Gminą Marcinowice.

 Wykonawcą inwestycji była firma Bisek-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty.