Współpraca pomiędzy Powiatem a Gminami zaowocowała kolejnymi zrealizowanymi zadaniami.

Jednym z nich było zadanie pn. „Odnowa wsi – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2913D i 2911D we wsi Milikowice Gmina Jaworzyna Śląska”. Zadanie realizowała Gmina Jaworzyna Śląska, która to pozyskała środki finansowe w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość zadania po przetargu – 394 775,46 zł. Z czego wkład Powiatu Świdnickiego - 80 000,00 zł

Innym przykładem wspólnie realizowanego zadania była „Przebudowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym”. Zadanie realizowała Gmina Świdnica. Wartość robót wyniosła: 63 259,14 zł z czego wkład finansowy Powiatu: 13 259,14 zł a środki finansowe z budżetu Gminy: 50 000,00 zł.

 

To jednak nie koniec wspólnie realizowanych w tym roku zadań na terenie Powiatu Świdnickiego. Pod koniec października planowany jest odbiór zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap II w km 3+270 - 4+280", realizowanego w partnerstwie z Gmina Marcinowice.