Remont dróg powiatowych na skrzyżowaniu w Stanowicach

Prace remontowe na skrzyżowaniu dróg polegały na usunięciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej, rozebraniu kostki kamiennej oraz wykonaniu nowej podbudowy z mieszanki kamiennej i ułożeniu na jezdni nowej nawierzchni asfaltowej.

W obrębie skrzyżowania wybudowano chodniki z kostki betonowej, wzdłuż krawężników ciek z kostki kamiennej.

Inicjatorem przedsięwzięcia była Pani Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu. Było to ostatnie w bieżącym roku zadanie realizowane przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego.

Całość prac została wykonana w ramach dobrej współpracy Powiatu z przedsiębiorcami tj. Firmą Drog-Ziem ze Stanowic, której właścicielem jest Pan Zbigniew Wysoczański i Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Prezesem Stanisławem Wroną.

Na nowej nawierzchni zostanie również wprowadzone oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych na skrzyżowaniu oraz uporządkowany ruch pieszych, poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych, na każdym z wlotów na skrzyżowanie.

Jednakże z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, prace związane z oznakowaniem poziomym Służba Drogowa wykona wiosną przyszłego roku.

© 2018 Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates