Ruszyła przebudowa drogi

Drukuj

W dniu 19 marca 2015r. został przekazany plac budowy co pozwoliło Wykonawcy robót na rozpoczęcie prac związanych z "Przebudową drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice - Zebrzydów w km 7+650 - 10+470 ".

 W ranach przebudowy drogi m.in. zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni na odcinku od Marcinowic do Zebrzydowa. zostaną również wykonane nowe chodniki w miejscowościach Marcinowice i Zebrzydów

Wykonawcą powyższego zadania jest firma Bisek-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty .

Wartość zadania to 1.265.771,32 zł.

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" oraz wkładu finansowego Partnera Projektu tj. Gminy Marcinowice.