Dzień 5 sierpnia br. przyniósł pierwsze odbiory chodników wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Świdnickiego. Komisja dokonała odbioru chodników w miejscowości Opoczka i w Świdnicy.

 

W Opoczce wykonano chodnik z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 2877Do łącznej długości 126 mb.
Koszt budowy chodnika wyniósł: 33.345,88 zł. Wykonawcą robót związanych z budową chodnika była firma: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 75 58-150 Strzegom

Chodnik wybudowano ze środków Gminy Świdnica pod nadzorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 

Ponadto Komisja dokonała odbioru technicznego zadań związanych z przebudowa chodników na terenie Miasta Świdnica obejmujących:

  • przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Świdnicy na u. Westerplatte na odc. od skrzyż. z ul. Kliczkowską w kier. przejazdu PKP, str. lewa, dł. 32 mb, (odcinek 1.),

  • przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte na odc. od skrzyż. z ul. Jodłową do skrzyż. z ul. Towarową str. lewa, dł. 57,5 mb, (odcinek 2).

Wartość zadań na terenie miasta wyniosła ogółem: 30.159,63 zł. Wykonawcą zadań była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. J. ul. Jeleniogórska 52 58-160 Świebodzice. Przebudowa chodnika wykonana została dzięki wspólnym zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z Powiatu i Miasta Świdnica.