W dniu 30 września br. odbył się odbiór przebudowywanego chodnika w Świebodzicach przy ul. Ciernie od ulicy Strzegomskiej do ulicy zielonej.

Zadanie realizowane było przez brygadę pracowników Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, którzy po rozebraniu krawężników i starej nawierzchni chodnika, ustawili nowe krawężniki i obrzeża oraz ułożyli nową nawierzchnię chodnika. Nawierzchnia chodników została wykonana z betonowej kostki brukowej. Przebudową został objęty chodnik na odcinku o długości 288m tj. pow. 590m2.

Chodnik przebudowany był ze środków finansowych pochodzących od Gminy Świebodzice i Powiatu Świdnickiego (45 tys. zł Gmina i 105 tys. zł Powiat).