Uzupełnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 2898D w Goli Świdnickiej

 realizowanej w bieżącym roku ze środków finansowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych była budowa odcinka chodnika w powierzchni 300 m2.

Z uwagi na kwalifikowalność dofinansowywanych środków budowa chodnika nie mogła zostać ujęta w ramach przebudowy tej drogi.

Zadanie to realizowane było przez pracowników Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. W kolejnych latach prace związane z budową chodnika w tej miejscowości będą kontynuowane.

Odcinek chodnika wykonany w Goli Świdnickiej to drugi po Świebodzicach, chodnik wykonany w bieżącym roku siłami własnymi Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.