Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowice w km 5+037 - 5+697

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu

2. Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 20.09.2019r.

Przetarg nieograniczony na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom z podziałem na zadania:

zadanie nr 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2943D w miejscowości Międzyrzecze,

zadanie nr 2 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2884D w miejscowości Stanowice,

zadanie nr 3 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2915D w miejscowości Olszany

 

 

Pliki do pobrania:

Wynik przetargu dla zadania nr 2

Wyniki przetargu dla zadania nr 1 i zadania nr 3

1. Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 14.06.2019r.

- zestawienie dla zadania nr 1

- zestawienie dla zadania nr 2

- zestawienie dla zadania nr 3

Przetarg nieograniczony na budowę chodników na terenie powiatu świdnickiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2876D w miejscowości Bystrzyca Górna, zadanie nr 2 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2877D w miejscowości Bojanice

 

 

 

Pliki do pobrania:

Wynik przetargu

1. Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 07.06.2019r. - zadanie nr 1

2. Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 07.06.2019r. - zadanie nr 2

 

Przetarg nieograniczony na roboty utrzymaniowe mostów i przepustów

 

Pliki do pobrania:

1. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 02.04.2019r.

2. Wynik przetargu.

Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu.

2. Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 12.03.2019r.