Przetarg  nieograniczony na budowę chodników na terenie powiatu świdnickiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik, zadanie nr 2 - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w miejscowości Witoszów Górny

 

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu

2. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 24.04.2018r. - zadanie nr 1

3. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 24.04.2018r. - zadanie nr 2

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych          na terenie powiatu świdnickiego

 

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu świdnickiego został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Przetarg nieograniczony na roboty utrzymaniowe mostów i przepustów

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu

2. Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 23.03.2018r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678

 

Pliki do pobrania:

Wynik przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna - Stanowice

 

 

Pliki do pobrania:

Wynik przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert 

 

 

 

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2884D w miejscowości Stanowice

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik Przetargu.

2. Zestawienie z otwarcia ofert.