Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Opublikowano: wtorek, 17 grudzień 2013STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Standard

Opis stanu utrzymania drogi danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów

Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o nachyleniu powyżej 4%
przystankach autobusowych
innych miejscach wyznaczonych przez SDPŚ.
Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - do 6 godz.
- śnieg zajeżdżony (o grubości nie utrudniającej ruch samochodów) - występuje
- zaspy - do 6 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 5 godz.
- szron - 5 godz.
- szadź - 5 godz.
- śliskość pośniegowa - 6 godz.
lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli: obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.
- śnieg luźny - 8 godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
- języki śnieżne - występują
- zaspy - do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.
- śliskość pośniegowa - 10 godz.
- lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżonych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.
- śnieg luźny - 16 godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
nabój śnieżny - występuje
- zaspy - występują do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.
- śliskość pośniegowa -

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez SDPŚ.
- śnieg luźny - występuje
- śnieg zajeżdżony - występuje
- nabój śnieżny - występuje
- zaspy - występują do 48 godz.
W miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu 2 godz.