Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego zakupiła nowy sprzęt do zimowego utrzymania dróg Powiatowych.

Zakończyła się Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap II w km 3+270 - 4+280.

Z końcem września zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2879D ul. Bystrzycka w Świdnicy. Po odbiorze wykonanych prac, z ulga odetchnęli mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy.

Współpraca pomiędzy Powiatem a Gminami zaowocowała kolejnymi zrealizowanymi zadaniami.

W miejscowości Milikowice odbył się pokaz zorganizowany przez firmę PRONAR, która to zaprezentowała nowe sprzęty używane w drogownictwie do utrzymania czystości tj.

 

W dniu dzisiejszym tj. 5 września 2014r. odbył się odbiór techniczny chodnika przy drodze powiatowej nr 2792 D w miejscowości Kostrza ul. Kościuszki.

W dniu 21 sierpnia 2014 r. dokonano uroczystego odbioru remontu drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów.