Remonty na drogach powiatowych postępują zgodnie z planem. Obecnie prowadzonych jest jednocześnie kilka zadań przewidzianych do wykonania w okresie wiosenno letnim.

 

 

Informujemy, że wraz z nastaniem kalendarzowej wiosny rozpoczęły się prace polegające na pozimowym sprzątaniu ulic i nawierzchni dróg.

Od dnia 14 marca 2014 r. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego rozpoczęła prace związane z remontem cząstkowym dróg powiatowych.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 marca br. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego zdjęła ostatnie metry siatki przeciwśnieżnej zlokalizowanej przy drogach powiatowych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 29. ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1543 ) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Sprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu luty oraz dobre prognozy pogody na następne miesiące pozwoliły na wcześniejszy demontaż przez pracowników Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego siatki przeciwśnieżnej zlokalizowanej przy drogach powiatowych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie.

W dniu 25 lutego 2014 r. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą i Wicewojewodą Ewą Mańkowską wręczyli przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska promesy powodziowe.

Przetarg 1/2014

Wynik przetargu na zakup masy mineralno asfaltowej