Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790


Załaczniki do pobrania:

Wynik przetargu

 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów etap I w km 9+300 - 10+470

Załaczniki:


Wynik przetargu

 

ROK 2014

1/2014

1. Wynik przetargu na zakup masy mineralno asfaltowej

Szczegóły w załącznikach

załacznik - wynik przetargu

 

ROK 2013

    55. Wynik przetargu na:


na zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - pytania i odpowiedzi do SIWZ na zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
  - zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
  - specyfikacja na zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdnickiego w sezonie 2013/2014 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - teren gminy Strzegom i Dobromierz, zadanie nr 2 - teren gminy Świdnica, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Świebodzice, miasta Świdnica.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2916D m. Jugowa w km 3+920 - 4+295.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2919D m. Modlęcin w km 5+290 - 5+760.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2+570.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2906D na odc. m. Grodziszcze - Wieruszów w km 1+126 - 1+296.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 3396D w m. Świdnica,
  ul. J. Kochanowskiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2920D od m. Modlęcin do drogi krajowej nr 5.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - budowę chodnika w miejscowosci Tomkowice.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2913D w miejscowości Mokrzeszów - w km 4+510 - 4+710 oraz 6+810-6+010.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę i budowę chodników na terenie Powiatu Świdnickiego
  z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2884D ul. Strzegomska w Stanowicach, zadanie nr 2 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w m. Żelazów, zadanie nr 3 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2887D
  ul. Boczna w Goczałkowie.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę i budowę chodników na terenie Powiatu Świdnickiego
  z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w m. Pszenno, zadanie nr 2 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D ul. Olszańska w Stanowicach.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2880D w miejscowości Mrowiny w km 5+000 - 5+200.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - dostawę soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
  - specyfikacja na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2933D w miejscowości Skarżyce w km 1+440 - 1+895.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - zakup emulsji asfaltowej dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - /m. Wieruszów/ w km 2 + 879 - 3 + 129.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - wykonanie remontu przełomów oraz remontu cząstkowego mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco na drogach powiatowych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - roboty utrzymaniowe mostów i przepustów.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  na przebudowę drogi powiatowej nr 2922D Granica - Tomkowice.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - zakup paliwa w 2013 r.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdnickiego w sezonie 2012/2013.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2904D w Lutomii Dolnej od skrzyżowania z drogą 2977D do skrzyżowania z drogą 2906D.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i w Witoszowie Górnym.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Remont drogi powiatowej nr 1919D w miejscowości Modlęcin - w km 4+790 - 5+290 oraz remont urządzeń odwodnieniowych w ciągu drogi powiatowej nr 2919D w m. Olszany.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Remont drogi powiatowej nr 2901D /Sady/ - Biała w km 0+000 - 0+920.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - budowę chodników na terenie Powiatu Świdnickiego z podziałem na 6 zadań.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - budowę chodników na terenie Powiatu Świdnickiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Czernica, zadanie nr 2 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2879D w miejscowości Panków, zadanie nr 3 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2937D w miejscowości Nowice.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice - Śmiałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. Śmiałowice, Śmiałowice - Klecin.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - remont drogi nr 3396D Pogorzała - granica powiatu w km 5+475 - 6+768.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - remont drogi powiatowej nr 1990D Tąpadła - granica powiatu w km 17+100 - 18+200.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - zakup emulsji asfaltowej dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Remont drogi powiatowej nr 2900D Sady - skrzyżowanie drogą nr 1994D w km 0+000 - 3+040.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Przebudowę drogi powiatowej nr 2879D Mysłaków - Wiry - granica powiatu - w km 15+690 - 18+430 - kontynuacja zadania.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - wykonanie remontu przełomów oraz remontu cząstkowego mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco na drogach powiatowych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - roboty utrzymaniowe mostów i przepustów.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - zakup i dostawę rur na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - na zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdnickiego w sezonie 2011/2012.

 

 1. Powiadomienie o:
  - unieważnieniu postępowania przetargu na Wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdnickiego w sezonie 2011/2012 z podziałem na zadania.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 2937D Wierzbna - Nowice, etap II.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Przebudowę drogi powiatowej nr 2879D Mysłaków - Wiry - w granicach powiatu, etap II.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Przebudowę drogi powiatowej nr 2879D Mysłaków - Wiry - w granicach powiatu, etap I.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 2937D Wierzbna - Nowice, etap I m. Nowice.

 

 1. Wynik przetargu na:
  - Przebudowę drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice - Smiałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. Smiałowice: odcinek m. Marcinowice i odcinek Marcinowice - Klecin.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - wynik przetargu na roboty utrzymaniowe mostów i przepustów.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - wynik przetargu na remont przełomów na drogach powiatowych w 2011.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - wynik przetargu na remont drogi powiatowej nr 2902D na odcinku Kątki - /Wirki/, etap 2.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - wynik przetargu na modernizację drogi powiatowej w m. Panków.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - wynik przetargu na zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

 

 1. Ogłoszenie przetargu na:
  - wynik przetargu na zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego na potrzeby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.