Schemat organizacyjny ZDP:

  1. Dyrektor
  2. Zastępca dyrektora
  3. Pion administracyjno-finansowy
   • główny księgowy
   • stanowisko ds. rozliczeń i zamówień publicznych
   • stanowisko ds. kadr i płac
   • stanowisko ds. administacji
   • stanowisko ds. gospodarczych
  4. Pion techniczny
   • inspektor drogowo-mostowy (3 etaty)
   • stanowisko ds. decyzji administracyjnych i zieleni przydrożnej
   • stanowisko ds. przygotowania inwestycji i ewidencji dróg
  5. Pion logistyki
   • stanowisko ds. planowania i spraw magazynowych
   • stanowisko ds. zaopatrzenia
  6. Pion służby liniowej
   • majster (3 etaty)
   • zespoły zmechanizowanych grup roboczych
   • grupy robocze
   • stanowisko ds. inżynierii ruchu i zarządzania nieruchomościami