Przetarg w trybie podstawowym na Remont drogi powiatowej nr 2885D na odcinku Bystrzyca Górna - Bojanice

 

 

 

1. Link do postępowania.

Przetarg w trybie podstawowym na roboty utrzymaniowe mostów i przepustów

 

Link do przetargu

Przetarg w trybie podstawowym na "Budowę i przebudowę przejść dla pieszych z podziałem na zadania"

 

 

Link do postępowania

Przetarg w trybie podstawowym na budowę i przebudowę przejść dla pieszych z podziałem  na zadania.

 

 

Link do postępowania

Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania.

 

Link do postępowania