10/2018

Opublikowano: piątek, 07 wrzesień 2018

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Przedmiar robót.

4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

 

9/2018

Opublikowano: wtorek, 26 czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony na remont mostu na drodze powiatowej nr 2933D w miejscowości Skarżyce          w km 1+745

 

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu.

2. Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 11.07.2018r.

8/2018

Opublikowano: piątek, 27 kwiecień 2018

Remont drogi powiatowej nr 3464D w Świebodzicach na odcinku od drogi krajowej nr 34 do granicy powiatu wałbrzyskiego.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu.

2. Zbiorcze zestawienie i ocena ofert z dnia 17.05.2018r.

7/2018

Opublikowano: wtorek, 10 kwiecień 2018

      Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu świdnickiego

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu.

2. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018r.

6/2018

Opublikowano: piątek, 06 kwiecień 2018

Przetarg  nieograniczony na budowę chodników na terenie powiatu świdnickiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik, zadanie nr 2 - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w miejscowości Witoszów Górny

 

 

Pliki do pobrania:

1. Wynik przetargu

2. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 24.04.2018r. - zadanie nr 1

3. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 24.04.2018r. - zadanie nr 2

 

5/2018

Opublikowano: piątek, 09 marzec 2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych          na terenie powiatu świdnickiego

 

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu świdnickiego został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Więcej artykułów…