Struktura wewnętrzna:

W skład SDPŚ wchodzą:

  • Pion administracyjno-finansowy PA
  • Pion techniczny PT
  • Pion logistyki PL
  • Pion służby liniowej PSL

 

 

struktura organizacyjna