Status prawny:

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, powstałą po reorganizacji utworzonego z dniem 1 stycznia 1999r (uchwała Nr III/16/99 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 29 stycznia 1999r).

SDPŚ działa w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Świdnicy
w dniu 14 maja 2013r (uchwała Nr 476/2013 Zarządu Powiatu Świdnicy z dnia 14.05.2013).
Przy pomocy SDPŚ Zarząd Powiatu w Świdnicy wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych.