Po kapryśnej zimie na terenie powiatu świdnickiego na drogach powiatowych  powstało wiele ubytków w jezdni,  które od drugiej polowy marca są sukcesywnie remontowane przez Służbę Drogowa Powiatu Świdnickiego.

W pierwszej kolejności zlikwidowano ubytki przy drodze powiatowej nr  2880D w m. Jaworzyna Śląska, a następnie ekipa SDPŚ rozpoczęła roboty, obejmujące remont cząstkowy nawierzchni jezdni, na terenie Gminy Marcinowice m.in. przy drodze powiatowej nr 2879D odc. Zebrzydów -Biała przechodząc sukcesywnie na kolejne odcinki dróg powiatowych Gminy Świdnica.

            Równolegle do prowadzonych prac przez pracowników SDPŚ remonty na drogach wykonywała firma zewnętrzna tj. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świdnicy. Wycięto lub sfrezowano ok. 4500m2 nawierzchni układając nowe dywaniki. Przedmiotowe prace prowadzone były na drogach na terenie Gminy Świdnica ( dr. powiatowa nr 3396D odc. od m. Pogorzała do  m. Świdnica) Gminy Dobromierz (dr. Powiatowa nr 2793D w miejscowości Kłaczyna i w miejscowości Bronów, dr. Powiatowa nr 2794D w miejscowości Roztoka). Łączny koszt wykonanych remontów przez firmę zewnętrzną to kwota 250.000 zł.

             Jeśli pogoda dopisze to  wszystkie prace remontowe  powinny zakończyć się jeszcze                    w czerwcu br.