W dniu 25 kwietnia br. zostały rozstrzygnięte pierwsze dwa postępowania przetargowe na budowę chodników przy drogach powiatowych. Nowy chodniki powstaną m. in. na terenie Gminy Marcinowice i Gminy Strzegom.

 

            Przy drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Biała wykonawcą chodnika długości 162 mb  i zatoki autobusowej będzie firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic ul. Lipowa 13 58-214 Oleszna. Wartość zadania  to  62 410,97 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą od Gminy Marcinowice  w wysokości 35.000,00 zł., pozostałą wartość zadania pokrywa Powiat Świdnicki. Termin zakończenia robót to początek lipca 2017r.

            Na terenie Gminy Strzegom firma Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu ul. Aleje Wojska Polskiego 75 58-150 Strzegom wykona chodnik  długości 29 mb przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2887D i 2928D w miejscowości Goczałków.  Wartość chodnika to 15 428,41 zł. Termin zakończenia robót połowa czerwca 2017r. Kolejny chodnik ma zostać wykonany przy drodze powiatowej nr 2884D w miejscowości Stanowice ul. Strzegomska po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Gmina Strzegom  na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy przeznaczyła kwotę  150.000,00 zł.,  pozostałe środki finansowe pochodzić będą z Powiatu Świdnickiego.