Jak co roku współpraca pomiędzy Powiatem a Gminą Świdnica  zaowocowała kolejnymi wspólnymi zadaniami.

 

            Jednym z  zadań inwestycyjnych jest  „Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D w m. Witoszów Górny” . Wartość zadania po przetargu wynosi 29.394 zł. Wykonawcą robót jest firma Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu. Ta sama firma realizuje także  zadanie pn. „Budowa chodników w Witoszowie Dolnym w okolicy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3396D i nr 2911D”. Wartość tego zadania 24.806 zł.

            Innym przykładem wspólnie realizowanego zadania jest „Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D  w m. Panków”.  Wartość robót wynosi 76.098 zł, a wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic.

Łączny koszt wybudowanych chodników na terenie Gminy Świdnica to kwota 140.000 zł.