W dniu 28 czerwca br. odbył się odbiór techniczny  zadani pn. Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz.

 

W ramach zadania  wykonano chodniki z kostki kamiennej w pasie drogowym  o łącznej długości 139 mb.
Gmina Dobromierz przekazała materiał kamienny (kostka granitowa, krawężniki i obrzeża) a Powiat Świdnicki sfinansował budowę chodnika. Koszt budowy chodnika wyniósł: 25.940,27  zł.
Wykonawcą  robót  była firma: PPHU DROG ART Arkadiusz Ratkowski
Jest to pierwszy z chodników, który został wykonany w bieżącym roku  na terenie Gminy Dobromierz. Kolejny chodnik jest budowany w miejscowości Roztoka.