Jak co roku na naszych ulicach, na terenach zabudowanych, pojawia się brygada pracowników malujących poziome oznakowanie dróg powiatowych. Również i w tym roku znaki poziome na drogach powiatowych Powiatu Świdnickiego zostaną odnowione.

 

    Malowanie znaków poziomych jest wykonywane przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego we własnym zakresie z wykorzystaniem posiadającego sprzętu tj. malowarki PowrLiner 4900xlt.

   Do dnia dzisiejszego zostało wykonane oznakowanie na ulicach miasta Jaworzyna Śląska. Zakończenie prac przy korzystnych warunkach atmosferycznych planowane jest do połowy czerwca br.