Z końcem września zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2879D ul. Bystrzycka w Świdnicy. Po odbiorze wykonanych prac, z ulga odetchnęli mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy.

 Remont drogi powiatowej nr 2879D ul. Bystrzycka w Świdnicy rozpoczął się w połowie maja br. Objął swoim zakresem ponad 3 km drogi, przez teren zabudowany oraz po za granicami miasta Świdnica. Na tym odcinku wyłoniona przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego w przetargu nieograniczonym firma, Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, wykonała kapitalną odnowę wyeksploatowanej nawierzchni wraz z remontem korpusu drogi, naprawą odwodnienia oraz szeregiem innych niezbędnych czynności przywracających właściwy stan techniczny. Inwestycja finansowana była w ramach Programu Wieloletniego pn: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" dotacją celową z budżetu państwa oraz przy współudziale Partnerów projektu Powiatu Świdnickiego Miasta Świdnica i Gminy Świdnica .
Ogólny koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 3.347.022,65 zł.

Niezależnie od wykonanej przebudowy przedmiotowej drogi w ramach własnych środków finansowych Miasto Świdnica wykonało nowe oświetlenie drogi.