Zakończyła się budowa chodnika przy drogach powiatowych  nr 2881D i 2943D w miejscowości  Międzyrzecze w Gminie Strzegom.

Sprostowanie do przedmiaru dla zadania nr 1 pn.

Po kapryśnej zimie na terenie powiatu świdnickiego na drogach powiatowych  powstało wiele ubytków w jezdni,  które od drugiej polowy marca są sukcesywnie remontowane przez Służbę Drogowa Powiatu Świdnickiego.

W czterech miejscach przy drogach powiatowych pojawiły się nowe bariery energochłonne. Ustawiono je przy drogach powiatowych:

Z końcem listopada 2015r. zakończono prace związane z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów.

Uzupełnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 2898D w Goli Świdnickiej

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2921D w miejscowości Tomkowice w Gminie Strzegom.